ULIČKA REMESIEL

 

  

 Podujatie je zamerané na popularizáciu zodpovedného životného štýlu, v kontexte s remeselnou činnosťou a produkciou čistých potravín. 
Je určené pre širokú verejnosť a rodiny s deťmi.
Milovníkom kultúry a histórie ponúkne krátky náhľad do atmosféry z konca 19. a začiatku 20. storočia, kedy jarmoky a trhy boli na vidieku základom spoločenského života.

Ulička remesiel je podujatie, na ktorom lokálni výrobcovia majú možnosť ponúknuť verejnosti svoj potravinárky alebo remeselný produkt. Deje sa tak formou ochutnávok, predvádzania a priameho predaja. Predajné stánky sú umiestnené v dvoroch a v okolí uličky Šurda a spolu s p.č. 142, ktoré patrí Tekovskému múzeu, tvoria zaujímavý urbanistický celok.